Łańcuch wiary (Niedziela)

Duszpasterze parafii pw. św. Stanisława w Gorzkowie świętowali niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego wraz z bp. Ryszardem Karpiński. Biskup Senior przewodniczył Mszy św. rezurekcyjnej oraz poświęcił odnowioną chrzcielnicę.

Zgodnie z tradycją, uroczystość rozpoczęła się procesją. Wśród bicia dzwonów i śpiewu Alleluja wierni wraz z kapłanami: proboszczem ks. Krzysztofem Adamowskim oraz wikarym ks. Marcinem Smalcem, trzykrotnie okrążyli kościół, obwieszczając światu radość Zmartwychwstania. Następnie wszyscy wzięli udział w Eucharystii.

W pasterskiej refleksji bp. Ryszard Karpiński pochylił się nad sakramentem chrztu. Cieszę się, że mamy dokonać poświęcenia odnowionej chrzcielnicy. Patrzyłem na nią i myślałem o tym, jak wielkim wydarzeniem, jakie każdy z nas przeżył, jest chrzest; o tysiącach dorosłych, którzy wczoraj wieczorem w wielu krajach przystąpili do chrztu. Mieliśmy szczęście jako maleńkie dzieci przyjąć ten dar, może dlatego przechodzimy nad tym bez głębokiej refleksji i wdzięczności, a tymczasem to było najważniejsze wydarzenie w życiu. Dzięki temu sakramentowi zostaliśmy włączeni w wielka wspólnotę Kościoła mówił Ksiądz Biskup. Przywołując obchodzone przed kilku dniami Święto Chrztu Polski, wzywał do refleksji nad historią naszej ojczyzny, od ponad tysiąca lat wiernej krzyżowi i Ewangelii. Jesteśmy wdzięczni naszym przedstawicielom w Sejmie za ustanowienie państwowego święta, które pozwoli nam nie tylko wspominać chrzest Polski, ale będzie kolejną okazją do refleksji nad prawdziwie chrześcijańskim życiem mówił bp. Ryszard. Wierni z wielkim zainteresowaniem wysłuchali świadectw o chrześcijanach, którzy wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego przypłacili więzieniem, a nawet życiem. Ilu ludziom, także z naszej ojczyzny, wiara pomogła przetrwać, zwłaszcza na nieludzkiej ziemi na Wschodzie czy w niemieckich obozach koncentracyjnych? Bez wiary w Boga nie można przeżyć takich chwil. Tym bardziej dziękujemy za wielki dar, jaki przynosi nam Chrystus, że możemy być obmyci w wodach chrztu. Podtrzymujmy się w wierze, chociaż we współczesnych czasach nie jest łatwo być chrześcijaninem; prośmy, by następne pokolenia były wierne Bogu, by wiarę uczyniły treścią swojego życia, by nie przerwały łańcucha wiary apelował Ksiądz Biskup. Na zakończenie życzył wszystkim, by z radością przeżywali swoją przynależność do Chrystusa i Kościoła, by dzielili się wiarą z bliźnimi nie tylko w okresie paschalnym.

Na zakończenie Eucharystii bp. Ryszard Karpiński otrzymał list gratulacyjny z okazji 60. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich. Duszpasterze i wierni, zapewniając Jubilata o modlitwie i serdecznej pamięci, życzyli nieustannego wypełniania woli Bożej i coraz pełniejszego upodabniania się do Chrystusa Najwyższego Kapłana.

Staraniem całej wspólnoty w gorzkowskiej świątyni trwają prace renowacyjne. Do tej pory udało się odnowić m.in. zabytkowe ołtarze boczne; trwa renowacja ołtarza głównego. Przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego do kościoła powróciła pięknie odnowiona chrzcielnica, pochodząca z II połowy XVIII wieku. Jak opisuje ks. Krzysztof Adamowski, chrzcielnica jest typu kielichowego, złożona z trzech części: czaszy, czyli zbiornika na wodę, trzonu z nodusem oraz bazy. Przywrócono jej pierwotną kolorystykę i złocenia ornamentów. W trakcie prac konserwatorskich stwierdzono, że wielokątna podstawa nie jest oryginalna, dlatego zrekonstruowano ją zgodnie ze stylem barokowym chrzcielnic kielichowych. W dekoracji chrzcielnicy zaznacza się symbolika liczb 4 i 8; w takich liczbach występują liście akantu, m.in. na pokrywie chrzcielnicy tworzących koronę. 4 to symbol ewangelistów, kierunków świata i ziemi; ośmiobok jest formą przejściową między kołem (symbol Boga) i kwadratem (symbol ziemi). W cyfrach i kształtach wyraża się idea połączenia nieba z ziemią, jak w obrzędzie chrztu następuje połączenie człowieka z Bogiem.


Urszula Buglewicz
Niedziela, nr 18 (1295)
5 maja 2019