Wspólnota serc (Niedziela)

Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gorzkowie przeżywała czas wizytacji kanonicznej. Przeprowadził ją bp. Mieczysław Cisło, który celebrował Msze św., głosił słowo Boże, wsłuchiwał się w głoś mieszkańców parafii oraz udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. W uroczystościach licznie uczestniczyli mieszkańcy Gorzkowa i okolicznych wiosek wraz z przedstawicielami władz gminnych i oświatowych z dyrektor szkoły Bożeną Lachowską i wójtem Markiem Kasprzakiem, a także dziekan dekanatu Krasnystaw-Zachód ks. Roman Skowron.

Parafia w Gorzkowie należy do najstarszych w naszej diecezji; jej początki sięgają 1404 r. na miejscu drewnianego kościoła, ufundowanego na początku XV wieku przez Mikołaja Gorzkowskiego, znajduje się dziś świątynia z 1623 r. jej fundatorem był kolejny z właścicieli ziemskich Stanisław Gorzkowski. Pomimo licznych remontów kościół posiada barokowe wyposażenie z 1728 r. Ta piękna świątynia jest pomnikiem żywej wiary i przywiązania do Kościoła naszych parafian, którzy wykazują zrozumienie i ofiarność. Pragnę im serdecznie podziękować za modlitwę i zaangażowanie podkreślał proboszcz k. Krzysztof Adamowski.

Przygotowując się do obchodów 400-lecia świątyni, wspólnota parafialna podjęła się kapitalnego remontu kościoła. Blask odzyskały już 2 ołtarze boczne pw. Matki Bożej i Chrystusa Ukrzyżowanego oraz barokowa chrzcielnica; na ścianie świątyni została wyeksponowana tablica konsekracyjna. Obecnie trwa drugi etap prac konserwacyjnych ołtarza głównego z wizerunkiem patrona świątyni, a na prace renowacyjne czekają kolejne 2 ołtarze boczne i ambona. Jak wylicza Ksiądz Proboszcz, dzięki wielkiemu zrozumieniu mieszkańców gorzkowskiej ziemi w ostatnim czasie udało się ponadto dokonać remontów plebanii oraz parkanów okalających świątynię i cmentarz. Renowacji poddana została kaplica cmentarna Skawińskich oraz kaplica filialna w Bobrowem. Te wszystkie inwestycje mogły być wykonane dzięki ofiarności parafian którzy nie szczędzili modlitwy, pieniędzy, trudu i czasu, angażując się do prac. Dużą pomocą był i jest wojewódzki konserwator zabytków, a także rada duszpasterska, która ustala prace na kolejny rok i pomaga w zbiórkach na rzecz parafii podkreślał ks. Adamowski.

- Przy prowadzeniu takich intensywnych remontów troszczymy się również o odnowę duchową wspólnoty zapewniał kapłan. W jego opinii życie religijne parafii wykazuje stałą tendencję rozwojową. Do jubileuszu świątyni wiernych na przygotować cykl rekolekcji prowadzonych przez zakonników, których centrum będą stanowiły misje w 2022 r. Zapleczem modlitewnym wspólnoty jest Legion Maryi; aktywnie działają harcerze, liturgiczna służba ołtarza i parafialny chór oraz orkiestra. Dziękuję parafianom za wszelką pomoc i życzliwość, a przede wszystkim za dar serc, dzięki którym nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Wielkie Bóg zapłać podkreślał Ksiądz Proboszcz. Wspieramy się i współpracujemy zgodnie; pomagamy potrzebującym i łączymy poprzez modlitwę potwierdzała słowa Księdza Proboszcza Bożena Lachowska.

- To wielka radość i podniosła atmosfera, że patrzysz z bliska w nasze serca, które się radują mówiła Pani Dyrektor, witając w imieniu parafii Księdza Biskupa. Bóg jest miłością i obficie nas ją obdarza. Chcemy razem z naszymi dziećmi wyznawać wiarę słowem i życiem zapewniali parafianie. Podczas Mszy św. i spotkań bp Mieczysław Cisło dziękował gorzkowskiej wspólnocie za troskę o świątynię, która jest świadectwem wielowiekowego dziedzictwa chrześcijan na ziemi polskiej. W oczach Boga liczy się nasz wysiłek, nasze zmagania. Mówimy jednym głosem, bo wszyscy wychodzimy z dziedzictwa i kultury kształtowanej przez Ewangelię podkreślał. W homilii Ksiądz Biskup zwrócił uwagę wiernych na znaki i ślady zmartwychwstania Chrystusa, historyczny fakt bez precedensu w historii świata. Zmartwychwstanie jest centrum naszej wiary. Kto wierzy, może stać się herosem wiary i miłości podkreślał, zachęcając do uważnego szukana śladów obecności Boga w świecie i tajemnicy życia człowieka.

- Dziękuję bp. Mieczysławowi Cisło za przybycie do naszej wspólnoty i przeprowadzenie wizytacji kanonicznej, za Msze św. sprawowane w intencji parafii i modlitwę, za ubogacenie nas w wierze i miłości do Boga i Matki Najświętszej, za wskazanie nam kierunku pracy duchowej i materialnej, za pokrzepienie i błogosławieństwo mówił na zakończenie niedzieli wizytacyjne ks. Krzysztof Adamowski.


Urszula Buglewicz
Niedziela, nr 20 (1297)
19 maja 2019