Wielkie dzieło małej parafii (Tygodnik Zamojski)

Od 2014 r. trwa remont wnętrza kościoła pw. Stanisława Biskupa Męczennika w Gorzkowie. Finansują go pospołu parafianie i wojewódzki konserwator zabytków w Chełmie. Może dorzuci się ktoś jeszcze?

Kościół został wzniesiony w 1623 r. z fundacji Stanisława Gorzkowskiego. Już ta data i nazwisko świadczą o jego wielkiej wartości historycznej. A dodajmy jeszcze kilka szczegółów: w środku zachowało się wiele cennych obrazów najstarsze z XVII w., także sprzęty liturgiczne i szaty, rokokowa ambona z XVIII w., w zakrystii kominek z pierwszej połowy XVII w. Zachowała się też rzecz godna miana unikatu. To tablica konsekracyjna kościoła. Aktu tego dokonał w 1647 r. bp Mikołaj Świrski.

- Tablica, przechowywana w zakrystii, była już niemal calkowicie zniszczona przez drewnojady. Uratowaliśmy ją w ostatniej chwili. Została odnowiona i wmurowana w boczną ścianę kościoła. - mówi Mariusz Bubicz, konserwator zabytków (mieszka w Radecznicy), który z małym zespołem pracuje przy renowacji gorzkowskiej świątyni od 2014 r. I będzie pracował do 2022 r. - przy rozpocczętej w tym roku restauracji ołtarza głównego z wizerunkiem patrona Stanisława Męczennika i Matki Bożej z Dzieciątkiem.

- Prace w kościele trwają od 2014 r., gdy objąłem parafię. Do tej pory udało się odnowić m.in. dwa boczne ołtarze, co kosztowało prawie 190 tys. zł. Pieniądze te pochodza ze składek parafian i dotacji wojewódzkiego konserwatora zabytków - mówi ks proboszcz Krzysztof Włodzimierz Adamowski. - A jesteśmy małą parafią, z 2 tys. wiernych. Teraz zbieramy fundusze na ołtarz główny, na ten cel przeznaczona jest m.in. taca w każdą drugą niedzielę miesiąca. Potrzebujemy po 100 tys. zł. rocznie przez pięć lat.

Proboszcz wystąpił o wsparcie do Urzędu Gminy w Gorzkowie i Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.